Politika kvaliteta i beznednosti hrane

Rukovodstvo i svi zaposleni su opredeljeni za kvalitet kao garant uspešnog poslovanja i opstanka na tržištu i obavezuju se da primenjuju Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima Standarda ISO 9001:2008 / FSSC 22000.

Rukovodstvo i svi zaposleni se obavezuju da primenjuju sistem menadžmenta bezbednošću hrenom prema FSSC 22000 i Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-1969, rec 4 2003), kako bi osigurali da naši proizvodi budu bezbedni za ishranu krajnjih potrošača i u potpunosti usklađeni sa zakonskom regulativom.

Opredeljenost ka proizvodnji kvalitetnih i bezbednih proizvoda u sklopu naših aktivnosti, način razmišljanja i ponašanja ima za svrhu ostvarivanje ciljeva u pravcu:

 • dobre proizvođačke prakse
 • dobre higijenske prakse
 • unapređenja proizvodnje i proizvodnog programa
 • boljeg kvaliteta proizvoda i pružanja usluga
 • smanjenja troškova poslovanja
 • zadržavanja starog i osvajanje novih tržišta
 • izvozne opredeljenosti
 • povećanja dobiti
 • stvaranja imidža pouzdanog proizvođača – koristeći pouzdane isporučioce, proverenu tehnologiju i obučeno osoblje
 • uključivanja zaposlenih u kontinuitet poboljšavanja, radi stalnog zadovoljenja kupaca
 • obezbeđivanje programa obuke za zaposlene, koji će omogućiti kvalitetnije obavljanje postavljenih zadataka i njihov sopstveni razvoj.

Sprovođenjem politike kvaliteta i bezbednosti hrane obezbedićemo prisutnost, konkurentnost i prepoznatljivost naših proizvoda na domaćem i stranom tržištu. Politika kvaliteta i bezbednosti hrane će zbog toga biti stalno preispitivana i prilagođavana uslovima i ciljevima.

U zdravoj konkurenciji „AROMA 1990“ d.o.o. želi da se izbori za svoje mesto kao preduzeće iza čijeg imena stoje kvalitet i bezbednost hrane. Stalno angažovanje u tom pravcu na svim nivoima rada, zadatak je svakog zaposlenog.

Konstantno podizanje kvaliteta i bezbednosti hrane na višu nivo stavljanjem u službu svih raspoloživih resursa, usavršavanje, znanje i tehnološko-tehnički napredak, trajno je opredeljenje našeg preduzeća i zaštitni znak „AROMA 1990“ d.o.o.

Naši proizvodni procesi neće degradirati našu životnu sredinu. Spovodi se upravljanje otpadom koji je posledica proizvodnih procesa i procesa podrške. Ambijent naše firme će biti uređen na način koji ulepšava naše prirodno okruženje.

Politika kvaliteta i beznednosti hrane

Rukovodstvo i svi zaposleni su opredeljeni za kvalitet kao garant uspešnog poslovanja i opstanka na tržištu i obavezuju se da primenjuju Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima Standarda ISO 9001:2008 / FSSC 22000.

Rukovodstvo i svi zaposleni se obavezuju da primenjuju sistem menadžmenta bezbednošću hrenom prema FSSC 22000 i Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-1969, rec 4 2003), kako bi osigurali da naši proizvodi budu bezbedni za ishranu krajnjih potrošača i u potpunosti usklađeni sa zakonskom regulativom.

Opredeljenost ka proizvodnji kvalitetnih i bezbednih proizvoda u sklopu naših aktivnosti, način razmišljanja i ponašanja ima za svrhu ostvarivanje ciljeva u pravcu:

 • dobre proizvođačke prakse
 • dobre higijenske prakse
 • unapređenja proizvodnje i proizvodnog programa
 • boljeg kvaliteta proizvoda i pružanja usluga
 • smanjenja troškova poslovanja
 • zadržavanja starog i osvajanje novih tržišta
 • izvozne opredeljenosti
 • povećanja dobiti
 • stvaranja imidža pouzdanog proizvođača – koristeći pouzdane isporučioce, proverenu tehnologiju i obučeno osoblje
 • uključivanja zaposlenih u kontinuitet poboljšavanja, radi stalnog zadovoljenja kupaca
 • obezbeđivanje programa obuke za zaposlene, koji će omogućiti kvalitetnije obavljanje postavljenih zadataka i njihov sopstveni razvoj.

Sprovođenjem politike kvaliteta i bezbednosti hrane obezbedićemo prisutnost, konkurentnost i prepoznatljivost naših proizvoda na domaćem i stranom tržištu. Politika kvaliteta i bezbednosti hrane će zbog toga biti stalno preispitivana i prilagođavana uslovima i ciljevima.

U zdravoj konkurenciji „AROMA 1990“ d.o.o. želi da se izbori za svoje mesto kao preduzeće iza čijeg imena stoje kvalitet i bezbednost hrane. Stalno angažovanje u tom pravcu na svim nivoima rada, zadatak je svakog zaposlenog.

Konstantno podizanje kvaliteta i bezbednosti hrane na višu nivo stavljanjem u službu svih raspoloživih resursa, usavršavanje, znanje i tehnološko-tehnički napredak, trajno je opredeljenje našeg preduzeća i zaštitni znak „AROMA 1990“ d.o.o.

Naši proizvodni procesi neće degradirati našu životnu sredinu. Spovodi se upravljanje otpadom koji je posledica proizvodnih procesa i procesa podrške. Ambijent naše firme će biti uređen na način koji ulepšava naše prirodno okruženje.

Standard kojim se vodimo

FSSC 22000 je kompletan Sistem upravljanja bezebdnošću hrane i zasniva se na standardima ISO 22000:2005, BSI PAS 220:2008 i ISO 22003:2007. Ravnopravan je sa BRC i IFS, a da bi neka firma koja se bavi proizvodnjom hrane mogla da dobije FSSC 22000 sertifikat treba da ispuni sve zahteve standarda ISO 22000:2005 i dodadtne zahteve BSI PAS 220:2008, u kome je navedena dobra praksa koja treba da se primenjuje u preduslovnim programima.

Namenjen je firmama koje proizvode i prerađuju hranu (ne odnosi se na primarnu proizvodnju i sakupljanje) i koje dostavljaju hranu prehrambenim maloprodajama.

FSSC 22000 je odobren od GFSI (Global Food Safety Initiative)kao kompletan standard za prehrambenu industriju, ravnopravan sa BRS i IFS, što znači da uskoro neće biti neophodne različite sertifikacije sitema za bezbednost hrane, a samim tim ni dodatni troškovi. Standard FSSC 22000 se fokusira na međunarodnoj dobroj praksi kod kritičnih tačaka i kod preduslova (npr. snabdevenost vodom, održavanje higijene, upravljanje otpadom, preventivno održavanje i dr.)

Standard kojim se vodimo

FSSC 22000 je kompletan Sistem upravljanja bezebdnošću hrane i zasniva se na standardima ISO 22000:2005, BSI PAS 220:2008 i ISO 22003:2007. Ravnopravan je sa BRC i IFS, a da bi neka firma koja se bavi proizvodnjom hrane mogla da dobije FSSC 22000 sertifikat treba da ispuni sve zahteve standarda ISO 22000:2005 i dodadtne zahteve BSI PAS 220:2008, u kome je navedena dobra praksa koja treba da se primenjuje u preduslovnim programima.

Namenjen je firmama koje proizvode i prerađuju hranu (ne odnosi se na primarnu proizvodnju i sakupljanje) i koje dostavljaju hranu prehrambenim maloprodajama.

FSSC 22000 je odobren od GFSI (Global Food Safety Initiative)kao kompletan standard za prehrambenu industriju, ravnopravan sa BRS i IFS, što znači da uskoro neće biti neophodne različite sertifikacije sitema za bezbednost hrane, a samim tim ni dodatni troškovi. Standard FSSC 22000 se fokusira na međunarodnoj dobroj praksi kod kritičnih tačaka i kod preduslova (npr. snabdevenost vodom, održavanje higijene, upravljanje otpadom, preventivno održavanje i dr.)