Menadžment kompanije:

Dinić Vasilije

OSNIVAČ

 

(preminuo 16.08.2007. god.)
Rođen je 9.jula 1936. u Kruševcu. Po struci diplomirani hemičar.
1962. – 1975: Menadžer fabrike deterdženata HI MERIMA, Kruševac.
1975. – 1988: Menadžer obrade tržišta u firmi ETOL IFF Celje, Slovenija.
1990. – : Generalni menadžer i suvlasnik firme AROMA1990, Kruševac.

Dinić Ratomirka

OSNIVAČ

 

Rođena je 1.decembra 1943. u Podujevu. Diplomirani ekonomista, u svojoj karijeri radila na mnogim menadžerskim poslovima.
1962. – 1975: Na menadžerskim poslovima nabavke i prodaje u HI MERIMA, Kruševac.
1975. – 1978: Menadžer nabavke TRAYAL korporacije.
1978. – 1986: Generalni menadžer veletrgovine firme RAVNIŠTE iz grupacije Kruševac – promet, Kruševac.
1986. – 1990:  Generalni menadžer HI MERIMA, Kruševac.
1990. – 2013: Menadžer i suvlasnik firme AROMA1990, Kruševac.
1990. – : Generalni menadžer i suvlasnik firme AROMA1990, Kruševac.

Dinić Milovan

GENERALNI MENADŽER

 

Rođen je 21 januara 1965. god. u Kruševcu. Diplomirani inženjer elektronike.
1990. – 1993: Generalni menadžer i vlasnik firme ACS, Kruševac.
1993. – 2002: Menadžer marketinga i menadžer sektora aroma u firmi AROMA 1990, Kruševac.
2002. – danas: Generalni menadžer firme AROMA 1990, Kruševac.

Dinić Tomislav

ZAMENIK GENERALNOG MENADŽERA

 

Rođen je 26. decembra 1967. god. u Kruševcu. Inženjer hemije.
1990. – 1992: Generalni menadžer i vlasnik firme HEMTOM, Kruševac.
1992. – 2002: Menadžer proizvodnje i menadžer sektora mirisa u firmi AROMA 1990, Kruševac.
2002. – danas: Zamenik generalnog menadžera firme AROMA 1990, Kruševac.
2013. – danas: Direktor i vlasnik D.O.O. AROMA KRUŠEVAC, Kruševac.

Istorijat naše kompanije:

Firma Aroma1990 je nakon dugogodišnjeg iskustva njenih utemeljivača Dinić Vasilija (1936-2007) i Dinić Ratomirke u rukovodećim poslovima u hemijskoj industriji bivše Jugoslavije, osnovana 1990, kao jedna pod prvih privatnih firmi koja je osnovana u to vreme.

Kao prva firma u Srbiji koja je pokrenula proizvodnju mirisa za potrebe kozmetičko – sapunske i deterdžentske industrije, kao i proizvodnju prehrambenih aroma i boja za potrebe prehrambene industrije, svoju delatnost od 2000 godine nastavlja da širi u pravcu proizvodnje desertnih preliva, kečapa, tople čokolade, začina, jodiranja i pakovanja kuhinjske soli, prehrambenih aroma i boja za kućnu upotrebu, nadeva za pekarstvo i poslastičarstvo.

Od 2013 Firma „AROMA 1990“ izdvaja uz osnivanje firmu D.O.O. „Aroma Kruševac“ koja nastavlja program mirisa za potrebe deterdžentsko – kozmetičke industrije i program prehrambenih aroma i boja, a firma „Aroma 1990“ se fokusira i njena dominantna aktivnost je proizvodnja desertnih preliva, tople čokolade, kečapa, nadeva za pekarstvo i poslastičarstvo, prehrambene arome i boje za kućnu upotrebu, instant proizvoda od kafe

Menadžment kompanije:

Dinić Vasilije

OSNIVAČ

 

(preminuo 16.08.2007. god.)
Rođen je 9.jula 1936. u Kruševcu. Po struci diplomirani hemičar.
1962. – 1975: Menadžer fabrike deterdženata HI MERIMA, Kruševac.
1975. – 1988: Menadžer obrade tržišta u firmi ETOL IFF Celje, Slovenija.
1990. – : Generalni menadžer i suvlasnik firme AROMA1990, Kruševac.

Dinić Ratomirka

OSNIVAČ

 

Rođena je 1.decembra 1943. u Podujevu. Diplomirani ekonomista, u svojoj karijeri radila na mnogim menadžerskim poslovima.
1962. – 1975: Na menadžerskim poslovima nabavke i prodaje u HI MERIMA, Kruševac.
1975. – 1978: Menadžer nabavke TRAYAL korporacije.
1978. – 1986: Generalni menadžer veletrgovine firme RAVNIŠTE iz grupacije Kruševac – promet, Kruševac.
1986. – 1990:  Generalni menadžer HI MERIMA, Kruševac.
1990. – 2013: Menadžer i suvlasnik firme AROMA1990, Kruševac.
1990. – : Generalni menadžer i suvlasnik firme AROMA1990, Kruševac.

Dinić Milovan

GENERALNI MENADŽER

 

Rođen je 21 januara 1965. god. u Kruševcu. Diplomirani inženjer elektronike.
1990. – 1993: Generalni menadžer i vlasnik firme ACS, Kruševac.
1993. – 2002: Menadžer marketinga i menadžer sektora aroma u firmi AROMA 1990, Kruševac.
2002. – danas: Generalni menadžer firme AROMA 1990, Kruševac.

Dinić Tomislav

ZAMENIK GENERALNOG MENADŽERA

Rođen je 26. decembra 1967. god. u Kruševcu. Inženjer hemije.
1990. – 1992: Generalni menadžer i vlasnik firme HEMTOM, Kruševac.
1992. – 2002: Menadžer proizvodnje i menadžer sektora mirisa u firmi AROMA 1990, Kruševac.
2002. – danas: Zamenik generalnog menadžera firme AROMA 1990, Kruševac.
2013. – danas: Direktor i vlasnik D.O.O. AROMA KRUŠEVAC, Kruševac.

Istorijat naše kompanije:

Firma Aroma1990 je nakon dugogodišnjeg iskustva njenih utemeljivača Dinić Vasilija (1936-2007) i Dinić Ratomirke u rukovodećim poslovima u hemijskoj industriji bivše Jugoslavije, osnovana 1990, kao jedna pod prvih privatnih firmi koja je osnovana u to vreme.

Kao prva firma u Srbiji koja je pokrenula proizvodnju mirisa za potrebe kozmetičko – sapunske i deterdžentske industrije, kao i proizvodnju prehrambenih aroma i boja za potrebe prehrambene industrije, svoju delatnost od 2000 godine nastavlja da širi u pravcu proizvodnje desertnih preliva, kečapa, tople čokolade, začina, jodiranja i pakovanja kuhinjske soli, prehrambenih aroma i boja za kućnu upotrebu, nadeva za pekarstvo i poslastičarstvo.

Od 2013 Firma „AROMA 1990“ izdvaja uz osnivanje firmu D.O.O. „Aroma Kruševac“ koja nastavlja program mirisa za potrebe deterdžentsko – kozmetičke industrije i program prehrambenih aroma i boja, a firma „Aroma 1990“ se fokusira i njena dominantna aktivnost je proizvodnja desertnih preliva, tople čokolade, kečapa, nadeva za pekarstvo i poslastičarstvo, prehrambene arome i boje za kućnu upotrebu, instant proizvoda od kafe